Handige links
helpen je verder

Nederlands algemeen
www.cambiumned.nl
op deze site vind je van alles over grammatica, spelling, lezen, schrijven en poëzie!

www.lezenvoordelijst.nl
hier vind je boeken die je kunt lezen voor je eindexamenlijst, op niveau ingedeeld!

Nederlandse taaltesten
www.nederlandsetaaltest.nl
Op deze site staan allerlei taaltesten, grammatica, spelling, uitdrukkingen e.d. Met uitslagen! Leuk om een keer te doen en te zien op welk niveau je bent.

Informatie over literatuurgeschiedenis Nederlands
www.literatuurgeschiedenis.nl
Deze site geeft een overzicht van de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de middeleeuwen tot nu met artikelen, teksten, schrijvers en boeken uit die tijd. Voor bovenbouw havo, vwo.

Spelling Nederlands
www.onlineklas.nl/flash/Hwerkwoorden.swf
Deze site geeft uitleg en oefeningen met de werkwoordspelling Nederlands.

www.beterspellen.nl
Hier kun je je aanmelden en dagelijks een test ontvangen. Ook staat er uitleg op deze site. Heel leuk om te doen en bij te houden.

Nederlands ontleden
www.beterontleden.nl
Net als beter spellen, beter rekenen en beter Engels een prima site om te oefenen, te oefenen en nog eens te oefenen. En uitleg natuurlijk!