Examentraining

voor basisschool, voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen

Examentraining door ’t Z-je, verzorgd in de meivakantie. Een korte, maar krachtige examenvoorbereiding.

Bijna alle vakken kunnen aan bod komen.

Voordelen van deze training ten opzichte van reguliere eindexamentrainingen:

  • Meerdere eindexamenvakken mogelijk i.p.v. een training gericht op één vak
  • Uitleg mogelijk voor álle vakken
  • Vertrouwde begeleiders en begeleidsters, de sterke- en zwakke kanten van de leerling zijn bekend
  • Ruime tijd voor de begeleiding , waardoor het mogelijk is een heel examen te maken, inclusief nakijken, nabespreken en extra uitleg
  • Rustige leeromgeving
  • Geen onnodige tijdsverspilling door te reizen naar Rotterdam, Leiden of Utrecht
  • Veel persoonlijke aandacht

Onze begeleiders zijn op diverse locaties aanwezig en op verschillende dagen. Op deze dagen oefenen de leerlingen oude examens en daar waar nodig geven de begeleiders uitleg. Zij helpen bij het leren, geven structuur en motiveren om het zelfvertrouwen te verhogen en de stress te verminderen.

Examenvoorbereiding in Monster


examen training 2020

Examenvoorbereiding is er ook op Lentiz Flora College en Lentiz Dalton/Het Groene Lyceum. U krijgt via school informatie hierover. U kunt ook informatie vragen aan Anneke Plugge.

Info@z-je.nl of tel nr 06-20883119

 

Examentraining
helpt je verder
om je doelen te
realiseren